Metóda výučby našej školy

Metódu výučby sme založili na rokoch skúseností, ktoré sme aplikovali v 21. storočí pre praktickú a modernú angličtinu. Pod našim vedením budete mať na hodinách kopec motivácie na učenie. S priamou komunikáciou sa naučíte otázky tvoriť, ale aj na ne odpovedať. Spolu s nami angličtinou prefrčíte rýchlo a s radosťou.

Moderná výučba

Naučíte sa v angličtine komunikovať

Slovnú zásobu si budete pamätať

Angličtine budete rozumieť

Pokrok vám pomôžeme zmerať

Dynamické hodiny, na ktorých sa nebudete nudiť

Meratelny pokrok

 

Komunikáciu sa naučíte dynamickou konverzáciou za pomoci otázok a pravidelného opakovania slovnej zásoby

Gramatiku vysvetľujeme praktickým spôsobom

Slovnú zásobu sa študent naučí za pomoci vhodných príkladov a vzorových viet.

Tvorba viet je jednoduchá a uprednostňuje sa vyjadrenie významu vety.

Aktívne počúvanie sa študent  učí od prvej hodiny pri pravidelnej komunikácii s lektorom

Jednotlivé osobité časti angličtiny s osobitým prístupom. Každú časť angličtiny učíme spôsobom, ktorý sa nám najviac overil. Konverzácii, gramatike, slovnej zásobe, počúvaniu aj písaniu je venovaný dedikovaný prístup výučby.

Ak by ste radi videli ako naša výučba prebieha, tak môžete skúsiť našu ukážkovú hodinu.

Angličtina na mieru je koncept, ktorý dokazuje, že každý sa dokáže naučiť angličtinu. Výučbová metóda je nastavená flexibilne. Kurzy sa zameriavajú na potreby študentov a stavajú na tom čo študent už vie. Osobitý prístup k výučbe zaručí správne nastavenie kurzu, podľa rozmýšľania a chápania študenta. Neexistuje totiž nepochopené učivo, ale len zle vysvetlené učivo.

Po anglicky dokáže rozprávať každý je prístup, ktorým rozvíjame študentovu schopnosť komunikovať v angličtine. Priamou konverzáciou je študent nútený rozprávať po anglicky od prvej hodiny. Učíme študentov vyjadrovať sa prakticky a jednoducho. Výučba docieli, že študent bude rozmýšľať a tvoriť vety priamo v angličtine. Všetky naše kurzy sú vyučované konverzačným štýlom.