Ruština

Ruský jazyk sa postupne stáva potrebným jazykom. Ako Vám môže pomôcť znalosť ruštiny? Konkurenčná výhoda v pracovnom prostredí alebo na pracovných cestách  Prihláste sa do kurzu ruštiny Edume, ktorý môže prebiehať u Vás.

Ako prebieha kurz ruštiny od Edume

Všeobecný kurzy ruštiny je zostavený podľa akademicky vhodnej litreatúry našej jazykovej školy tak, aby ste videli najväčšie pokroky aj napriek svojej zaneprázdnenosti. Hodiny budú zamerané tak aby ste sa zlepšili vo všetkých formách tohto jazyka, ako:

  • komunikácia
  • písomný prejav
  • nevyhnutná gramatika
  • čítanie s porozumením
  • počúvanie

Ak máte záujem naučiť sa po Francúzsky, tak nás neváhajte kontaktovať alebo nám môžete priamo poslať požiadavku o kurz.

značka kvality